Think Tank - Pracodawca Przyszłości

„Przyszłość wygląda ponuro jedynie dla firm przerażonych perspektywą wyjścia na świeże powietrze”.

21 listopada 2014 przeprowadziliśmy otwartą dyskusje syntetronową „Pracodawca Przyszłości” pomię­dzy Pracownikami i Pracodawcami z różnych sektorów z całej Polski, za pomocą innowacyjnej platformy, umożliwiającej wymianę doświadczeń i pomysłów oraz weryfikację hipotez i trendów.

https://www7.synthetron.com/account/htb/gwt/thinktank

Wkrótce przedstawimy wyniki dyskusji.

PDF