Warsztaty we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Trenerzy Human to Business 25 września 2014 przeprowadzili warsztaty z cyklu „ABC Lidera Biznesu” we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej: Zarządzanie własnym rozwojem, czyli jak i dlaczego wyjść ze swojej strefy komfortu? Uczestnikami byli menedżerowie i liderzy zarządzający organizacjami.

Poruszane zagadnienia:

  • Zarządzanie sobą – zarządzanie innymi – zarządzanie organizacją
  • Świadome wychodzenie poza strefę komfortu i stały rozwój kompetencji
  • Jak mierzyć własną efektywność?
  • Self Development Center
  • Budowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji przywódczych – przewodnik i plan działania

 

PDF