Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Dyrektor Zarządzający

Nr ref.: 1404
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Międzynarodowa firma produkcyjno-handlowa
Data publikacji: 2018-06-04

Wyzwania:
Dyrektor Generalny będzie odpowiedzialny za zarządzanie spółką oraz jej zasobami w celu realizacji planów biznesowych, zapewnienia ciągłości biznesu, jakości i rentowności firmy.

 • Proponowanie i wdrażanie strategii firmy, kaskadowanie celów do poszczególnych działów (sprzedaż, produkcja, zakupy, logistyka, finanse)
 • Odpowiedzialność za cele sprzedażowe, rozwój firmy i wynik finansowy
 • Identyfikacja trendów rynkowych, wskazywanie rozwiązań i propozycji kierunków zmian
 • Definiowanie budżetu rocznego firmy oraz zarządzanie budżetem zgodnie z polityką Grupy
 • Zarządzanie Zespołami: rozwój Pracowników, zapewnienie niezbędnych kompetencji, motywowanie, angażowanie we wdrażanie zmian
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej, budowanie wizerunku firmy
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz oraz wśród partnerów biznesowych
 • Raportowanie do Dyrektora odpowiadającego za region Europy

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • 10 letnie oświadczenie w zarządzaniu jednostką biznesową lub całą organizacją o profilu produkcyjno-handlowym (Business Unit Director, Dyrektor Zarządzający); atutem będzie doświadczenie w pracy z kanałem b2b
 • Doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmy
 • Doświadczenie w pełnieniu roli z odpowiedzialnością za P&L, tworzenie i zarządzanie budżetem,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze: skuteczna komunikacja, słuchanie, motywowanie Zespołu, budowanie efektywnych Zespołów, angażowanie, zapewnienie odpowiednich kompetencji
 • Budowanie autorytetu w Zespole Zarządzającym przez adekwatną argumentację, doświadczenie i osiągane wyniki
 • Umiejętność przewidywania i zarządzania zmianą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, szersze spojrzenie na biznes
 • Przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu, orientacja na cel
 • Proponowanie rozwiązań i nowych kierunków działania
 • Umiejętności organizacyjne i zarządzania priorytetami, elastyczność
 • Umiejętność analizy i syntezy
 • Energia, dynamizm, proaktywność, przedsiębiorczość
 • Wykształcenie wyższe (preferowane o profilu ekonomicznym lub inżynierskim)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Atuty oferty:

 • Praca w międzynarodowej firmie
 • Stabilność finansowa przedsiębiorstwa
 • Autonomia, wpływ na biznes i kierunki rozwoju
 • Bardzo dobra atmosfera pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adrescv@h2b.com.pl

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1404” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.

Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.