Usługi i Rozwiązania
to elastyczne podejście dostosowane do Klienta

Oferujemy naszym Klientom w szczególności 4 typy usług opartych o procesy

   > executive search
   > bilans kompetencji
   > coaching zespołu i indywidualny
   > warsztaty rozwojowe

które mogą być połączone w taki sposób, aby wywołać zmiany w pożądanym kierunku.

Jesteśmy przekonani, że istnieje 6 rozwiązań

  • zarządzanie przez wartości
  • inżynieria zmiany
  • efektywna komunikacja
  • inteligencja zespołowa
  • zarządzanie różnorodnością
  • przywództwo transformacyjne

które kształtują organizacje w sposób umożliwiający im wzrost w dobie kryzysu, ciągłej zmiany, chaosu, presji czy rywalizacji.

Services

Nawet jeśli znamy już Państwa firmę, nigdy nie zakładamy, że wystarczająco rozumiemy Państwa kulturę organizacyjną czy zespół. Dynamika zespołu nie ma charakteru liniowego. Na Państwa biznes ma wpływ szereg czynników. Dopiero po wymianie doświadczeń i poznaniu Państwa problemów i potrzeb będziemy mogli zaproponować rozwiązania.