Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Dyrektor Marketingu

Nr ref.: 1403
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Lider usług B2B
Data publikacji: 2018-03-26

Wyzwanie:

Osoba na stanowisku Dyrektora Marketingu będzie liderem projektów dotyczących rozwoju oferty i biznesu.

Główne obszary zakresu odpowiedzialności:

 • Budowanie i wdrażanie strategii marketingowej, wyznaczanie kierunków rozwoju biznesu
 • Wdrażanie działań marketingowych dostosowanych do segmentów rynku Klientów
 • Monitorowanie i analiza rynku, proponowanie rozwiązań i rekomendacji biznesowych
 • Ciągłe rozwijanie oferty (New Product Development): dostosowanie oferty firmy do potrzeb Klientów i rynku
 • Wdrażanie podejścia skoncentrowanego na Kliencie
 • Realizację  efektywnych kampanii marketingowych
 • Rozwój funkcji działu marketingu, wdrażanie nowoczesnych narzędzi (digitalizacja procesów marketingowych)
 • Aktywna współpraca z działem sprzedaży oraz zapewnienie synergii między działaniami marketingowymi i sprzedażowym
 • Zarządzanie budżetem działu marketingu
 • Zarządzanie działem marketingu: budowanie zespołu, delegowanie, zapewnienie odpowiednich kompetencji i ich rozwijanie,
 • Raportowanie do CEO i uczestniczenie w podejmowaniu decyzji strategicznych dla firmy
 • Współpraca i wymiana najlepszych praktyk z innymi regionami w Grupie

Oczekiwania wobec Kandydata::

 • Kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu senioralnej funkcji marketingowej (Dyrektor Marketingu, Senior Marketing Manager)
 • Ważnym atutem będzie znajomość specyfiki pracy w obszarze marketingu B2B
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi marketingowych: analiza rynku, przekładanie insight’ów klienckich na rekomendacje dotyczące oferty, segmentacja Klientów
 • Zarządzanie projektami dotyczącymi rozwoju nowych produktów i oferty dla Klientów
 • Doświadczenie w digitalizacji procesów marketingowych
 • Umiejętności analityczne, strategiczne i komunikacyjne
 • Umiejętności przywódcze (leadership): dobór ludzi i kompetencji, motywowanie, rozwijanie innych, wyznaczanie celów, delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, egzekwowanie, wdrażanie standardów, umiejętność stawiania wyzwań, inspirowanie; budowanie zespołu, umiejętność zarządzania zróżnicowanym zespołem
 • Przejmowanie inicjatywy, szersze spojrzenie, antycypowanie trendów rynkowych
 • Zorientowanie na efektywność i innowacyjność (automatyzację) procesów marketingowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą
 • Silna motywacja wewnętrzna, chęć podejmowania wyzwań
 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Atuty oferty:

 • Autonomia, realizacja innowacyjnych projektów wpływających na rozwój biznesu
 • Współpraca w ramach prowadzenia projektów międzydziałowych oraz na poziomie Grupy
 • Rozwój kompetencji liderskich
 • Bycie członkiem Zespołu Senior Management Team
 • Uczestniczenie w procesie digitalizacji procesów marketingowych i sprzedażowych
 • Wpływ na kształt strategii marketingowej i wytyczanie nowych kierunków biznesowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adrescv@h2b.com.pl

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1403” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.

Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.