Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Dyrektor Sprzedaży

Nr ref.: 1392
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: miedzynarodowy lider usług b2b
Data publikacji: 2017-05-01

Wyzwania:

Rola osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Sprzedaży bedzie tworzenie i realizacja strategii sprzeda8y, proponowanie nowych kierunków i możliwości rozwoju biznesu zapewniajacych wzrost organizacji w kontekście działan konkurencji i zewnętrznych wyzwań rynkowych oraz budowanie wartości dla Klientów.

 • Opracowanie i nadzór realizacji strategii sprzedaży
 • Tworzenie, wdrażanie i komunikowanie strategii sprzedaży do poszczególnych działów
 • Odpowiedzialnosc za wynik sprzedaży
 • Przygotowanie i zarządzanie budżetem oraz jego kontrola
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących wdrażania inicjatyw i działań o znaczeniu dla całej firmy, projektów międzydziałowych i rozwoju nowego biznesu
 • Zarządzanie Zespołem: zapewnienie potrzebnych kompetencji, motywacja, kontrola oraz egzekucja realizacji wyznaczonych zadan i osiagniecia zakładanych celów sprzedażowych; rozwój Zespołu sprzedażowego i dostosowanie kompetencji do celów biznesowych, dbanie o rozwijanie wartości współpracy
 • Ścisła współpraca z Działem Marketingu w ramach wypracowywania nowych rozwiazań i wartości dla Klientów
 • Zarządzanie projektami i współpraca z innymi działami firmy w obszarze optymalizacji modelu współpracy z Klientami
 • Poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i ich analiza, analiza rynku, konkurencji i trendów, identyfikowanie wyzwań biznesowych na rynku, proponowanie adekwatnych rozwiazań i działań
 • Dostosowanie procesu sprzedaży do wdrażanej strategii sprzedaży

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Doświadczenie w pracy na senioralnym stanowisku menedżerskim i sprzedażowym, potwierdzone sukcesami na rynku
 • Doświadczenie w pracy z P&L: przygotowanie budżetu i jego realizacja
 • Umiejętność oraz doświadczenie w budowaniu strategii sprzedaży: dopasowanie procesu sprzedaży, przygotowanie planu i priorytetów, przełożenie strategii na działania adekwatne na poszczególne grupy i segmenty Klientów, wdrażanie systemów ewaluacji efektywnosci sprzedaży
 • Doświadczenie w budowaniu i zarzadzaniu Zespołem sprzedażowym, umiejętność budowania systemów motywacyjnych dla działu sprzedaży
 • Umiejętności przywódcze (leadership): dobór ludzi i kompetencji, dostosowanie sposobów motywowania, rozwijanie innych, delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, egzekwowanie, wdrażanie standardów, inspirowanie
 • Inicjowanie zmian, zarzadzanie zmianą
 • Rozumienie całościowego procesu biznesowego angażujacego działania sprzedażowe, marketingowe, operacje
 • Umiejetność analizy i syntezy
 • Umiejetność argumentacji biznesowej, rozumienie specyfiki sprzedaży konsultacyjnej
 • Umiejetność efektywnej komunikacji i prezentacji na różnych szczeblach organizacji
 • Innowacyjność, patrzenie długofalowe, nastawienie na poszukiwanie rozwiazań
 • Wysoki poziom motywacji wewnętrznej, energia, autonomia, proaktywność
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowej organizacji będzie atutem
 • Wykształcenie wyższe
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Atuty oferty:

 • Praca w miedzynarodowej firmie bedącej liderem w swojej branży
 • Wysoki poziom samodzielności i wpływu na rozwój biznesu
 • Możliwość rozwoju kompetencji liderskich
 • Praca w organizacji, która promuje inicjatywe, szersze spojrzenie oraz wartosci partnerstwa i współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:cv@h2b.com.pl

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1392” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.

Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.