Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Dyrektor Sprzedaży HoReCa/B2B

Nr ref.: 1396
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Międzynarodowa firma z branży FMCG
Data publikacji: 2017-08-16

Wyzwania:
Osoba na stanowisku Dyrektora Sprzedaży będzie odpowiedzialna za wynik i rozwój sprzedaży w kanale HoReCa i b2b:

 • Opracowanie i nadzór realizacji strategii sprzedaży
 • Poszukiwanie nowych możliwości biznesowych, analiza rynku, konkurencji i trendów, identyfikowanie wyzwań biznesowych, proponowanie adekwatnych rozwiązań i działań
 • Odpowiedzialność za wynik sprzedaży w powierzonym regionie (Polska)
 • Przygotowanie i zarządzanie budżetem oraz jego kontrola
 • Praca w Zespole Senior Management Team i uczestniczenie w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących wdrażania inicjatyw i działań o znaczeniu dla całej firmy, projektów międzydziałowych i rozwoju firmy
 • Budowanie relacji z Klientem, negocjowanie kluczowych kontraktów
 • Zarządzanie Zespołem: zapewnienie potrzebnych kompetencji, motywacja, kontrola oraz egzekucja realizacji wyznaczonych zadań i osiągnięcia zakładanych celów sprzedażowych; rozwój Zespołu sprzedażowego i dostosowanie kompetencji do celów biznesowych, dbanie o rozwijanie wartości współpracy
 • Ścisła współpraca z Działem Marketingu i Produkcji w ramach wypracowywania nowych rozwiązań i wartości dla Klientów
 • Zarządzanie projektami i współpraca z innymi działami firmy w obszarze optymalizacji modelu współpracy z Klientami
 • Raportowanie do Dyrektora Zarządzającego

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Doświadczenie w pracy na senioralnym stanowisku menedżerskim i sprzedażowym, potwierdzone sukcesami na rynku
 • Doświadczenie w sektorze FMCG (kanał HoReCa, business unit dedykowany dla Klientów Biznesowych)
 • Umiejętność budowania i realizacji strategii sprzedaży
 • Doświadczenie w budowaniu relacji z Klientami b2b, dojrzałość w relacjach, stabilność
 • Doświadczenie w pracy z P&L: przygotowanie budżetu i jego realizacja
 • Umiejętności przywódcze (leadership): dobór ludzi i kompetencji, dostosowanie sposobów motywowania, rozwijanie innych, delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, egzekwowanie, wdrażanie standardów; doświadczenie w zarządzaniu Zespołem sprzedaży
 • Inicjowanie zmian, zarządzanie zmianą
 • Rozumienie całościowego procesu biznesowego angażującego działania sprzedażowe, marketingowe, operacje
 • Umiejętność analizy i syntezy
 • Umiejętność argumentacji biznesowej, rozumienie specyfiki sprzedaży konsultacyjnej
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i prezentacji na różnych szczeblach organizacji
 • Innowacyjność, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • Wysoki poziom motywacji wewnętrznej, energia, autonomia, proaktywność
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Umiejętność pracy w programach MS Office
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (ekonomia, zarządzanie)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mobilność, gotowość do odbywania podróży służbowych

Atuty oferty:

 • Wysoki poziom autonomii, praca w Zespole Senior Management Team
 • Praca w międzynarodowej firmie
 • Możliwość współtworzenia i wdrażania nowych rozwiązań dla Klientów
 • Partnerska atmosfera pracy
 • Rozwój kompetencji liderskich

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: cv@h2b.com.pl 


Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1396” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne, 
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, 
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody, 
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.
Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.