Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

HR Manager

Nr ref.: 1397
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Międzynarodowy lider branży usług komunikacji marketingowej
Data publikacji: 2017-09-06

Wyzwania:
HR Manager będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju firmy, Menedżerów i biznesu poprzez implementację strategii i projektów HR:

 • Tworzenie i wdrażanie strategii HR adekwatnej do celów biznesowych
 • Uspójnienie i koordynacja procesów wynikających ze strategii firmy i priorytetów
 • Współtworzenie kultury zaangażowania, opartej na wartościach
 • Współudział w tworzeniu i implementowaniu narzędzi HR’owych
 • Identyfikacja potrzeb rekrutacyjnych, rozwojowych, szkoleniowych oraz dostarczanie rozwiązań; kontakt i współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Wspieranie Menedżerów w bieżących projektach i aktywny udział w realizacji projektów HR w obszarach: on-boarding’u, rekrutacji, oceny rocznej, rozwoju kompetencji, tworzeniu planów sukcesji, planów rozwojowych i ścieżek karier Pracowników, systemów motywacyjnych
 • Bycie ambasadorem zmian, śledzenie trendów w dziedzinie HR
 • Współtworzenie polityki komunikacji HR: Employer Branding, Employer Value Proposition, komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie budżetem szkoleniowym i rozwojowym
 • Współpraca z zewnętrzną firmą zajmującą się outsourcingiem płacowym
 • Współpraca z działem finansowym w zakresie budżetu, raportów dotyczących kosztów personalnych i spraw administracyjno-formalnych
 • Raportowanie do Dyrektorów poszczególnych Business Unitów, ścisła współpraca z Zarządem

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu roli HR’owej, wymagającej samodzielności i proponowania rozwiązań
 • Doświadczenie we współtworzeniu i realizacji strategii HR (pozyskiwanie i rozwój kompetencji, budowanie i wdrażanie narzędzi do ewaluacji etc.)
 • Wiedza z zakresu systemów i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, śledzenie nowych trendów głównie w obszarze rekrutacji, rozwoju, szkoleń i Employer Branding’u
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem pracy będzie ważnym atutem
 • Umiejętność zarządzania projektami angażującymi osoby z różnych działów
 • Dojrzałość, świadomość biznesowa, pełnienie roli partnera dla biznesu
 • Umiejętność budowania relacji i słuchania
 • Umiejętność efektywnej komunikacji na różnych szczeblach organizacji: umiejętność angażowania, przekonywania i budowania argumentacji biznesowej, elastyczność
 • Umiejętność budowania relacji z Klientem wewnętrznym
 • Podejmowanie inicjatywy w działaniu, kreatywność, proaktywność
 • Nastawienie na rezultat, konsekwencja we wdrażaniu projektów i zmian
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania priorytetami
 • Samodzielność, silna motywacja wewnętrzna, zaangażowanie
 • Dojrzałość emocjonalna, energia, pozytywne nastawienie
 • Umiejętność analizy i syntezy
 • Wykształcenie wyższe
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego

Atuty oferty:

 • Wysoki poziom samodzielności w działaniu
 • Bezpośrednia współpraca z osobami zarządzającymi
 • Możliwość proponowania i wdrażania nowych (własnych) rozwiązań z zakresu HR
 • Praca w dynamicznej organizacji, która przywiązuje wagę do wartości takich jak zaangażowanie, współpraca
 • Bardzo dobra atmosfera w pracy, partnerskie relacje, nieformalność i przyjazność

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: cv@h2b.com.pl 


Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1397” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne, 
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, 
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody, 
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.
Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.