Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Head of HR (członek Management Team’u)

Nr ref.: 1412
Lokalizacja: Warszawa
Klient: Międzynarodowa firma automotive będąca znaczącym graczem w swojej branży
Data publikacji: 2019-10-25

Wyzwania:

Head of HR będzie odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi procesami HR’owymi oraz pełnienie roli partnera dla biznesu  poprzez:

 • Dostosowywanie strategii HR do potrzeb biznesu, zapewnienie zasobów ludzkich (i kompetencji) potrzebnych do utrzymania ciągłości działalności firmy, standardów działania i rozwoju biznesu
 • Aktywne wsparcie Menedżerów w realizacji ich celów biznesowych
 • Zarządzanie budżetem (koszty personalne, koszty związane z projektami i procesami HR)
 • Odpowiedzialność za wskaźniki efektywności działań HR-owych
 • Zarządzanie strategiczne projektami dla całej organizacji: Employer Branding, rozwój leadershipu, badanie zaangażowania, Talent Review, Salary Review, oceny okresowe, feedback 360, rozwój kompetencji…
 • Zarządzanie Działem HR (mały zespół, outsourcing kadr i płac): zapewnienie potrzebnych kompetencji, motywowanie, monitorowanie realizacji wyznaczonych celów, nadzór merytoryczny nad całokształtem zadań realizowanych przez Zespół HR, partnerów zewnętrznych oraz w ramach outsourcingu

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Umiejętność oraz doświadczenie w budowaniu strategii HR i jej wdrażaniu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku menedżerskim HR, które wymaga bezpośredniego kontaktu z Zarządem lub/i Senior Management Team’em oraz z odpowiedzialnością za rynek, Business Unit, część biznesu (sprzedaż, marketing, operacje)
 • Kompetencje HR w ujęciu 360 pokrywające zakres funkcjonowania firmy: rekrutacja, EB, szkolenia i rozwój, zarządzanie talentami, ewaluacja, budowanie zaangażowania, kadry i płace
 • Szersze spojrzenie na procesy w firmie, świadomość celów biznesowych, rozumienie wskaźników (KPI)
 • Elastyczność w przechodzeniu z poziomu strategicznego do operacyjnego - Manager ,,hands on”
 • Umiejętność angażowania ludzi do zmian i wdrażania nowych rozwiązań poprzez argumentowanie językiem korzyści, konsultacyjny styl komunikacji i współpracę
 • Mile widziane doświadczenie w firmach z rożnych sektorów, o różnych kulturach organizacyjnych i modelach biznesowych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji: prezentacji, rozwijania argumentacji biznesowej
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie wyższe

Atuty oferty:

 • Bycie członkiem Management Team’u, wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość zbudowania nowotworzonego stanowiska w firmie i nadania jej partnerskiej roli dla biznesu
 • Wdrażanie narzędzi i praktyk HR zarówno w firmie, jak i w strukturach współpracujących sieci partnerskich
 • Wysoki poziom samodzielności we wdrażaniu rozwiązań w zakresie polskiej struktury
 • Praca w międzynarodowej organizacji
 • Współtworzenie firmy oferującej produkt i usługi Premium
 • Praca w firmie gwarantującej stabilność zatrudnienia i możliwości dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i przesyłanie aplikacji na adreskgrzybowska@h2b.com.pl ,  (+48) 502 421 934 

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1412” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.

Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.