Arkadiusz Dawid 
Business Partner, Coach

Arkadiusz posiada doświadczenie biznesowe, doświadczenie kontrolingowe w spółkach polskich oraz w pracy w strukturach holdingu i w organizacjach wielonarodowych (Skandynawia, Rosja, kraje nadbałtyckie, Chorwacja i Bułgaria). Były członek zarządów i rad nadzorczych. Zarządzał zespołami do 160 osób. 

Członek Stowarzyszenia Interim Managers aktywnie pracujący jako Interim. Prowadził projekty w branży IT i obecnie związany z branżą prywatnych usług medycznych. Specjalizacja w komercjalizacji projektów i zarządzaniu zmianą.

Coach, ukończył szkolenia GWPS na poziomie Basic i Executive oraz podyplomowe studia „Psychologia postaw i zachowań” na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunek zarządzanie i marketing, drugi kierunek finanse.

Preferuje coaching biznesowy / menadżerski. Zainteresowany kwestiami motywacji, efektywności, awansu i władzy w biznesie. Pracuje głównie z menadżerami średniego i wyższego szczebla.

Miłośnik kuchni tajskiej i indyjskiej, niemieckich win, snowboardu i pływania. Weekendowy motocyklista.