Balance of Competencies

Co to jest?

Bilans kompetencji jest metodą analizy funkcjonowania i motywacji pracownika
w kontekście wymagań jego środowiska pracy. Rezultatem jest określenie potencjału rozwojowego oraz identyfikacja mocnych
i słabych stron.

 

Kluczowym elementem procesu jest informacja zwrotna, która poszerza samoświadomość, określa kierunki rozwoju
i pozwala modyfikować zachowania w celu podniesienia efektywności.
 

 

 

Z czego słyniesz w swojej firmie?