CCIFP

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) skupia ponad 350 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.

Human to Business jest aktywnym członkiem Izby od 2012 roku i uczestniczy w wydarzeniach przez nią organizowanych.

Taka platforma wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami stwarza nam dostęp do rzetelnych informacji rynkowych, pomaga rozwijać kontakty biznesowe oraz wspiera naszą obecność na rynku.