Individual Coaching & Team Coaching

Co to jest?

Aktywny proces rozwojowy, określony w czasie, w którym Klient zrealizuje cel zgodny ze swoimi wartościami, dotrze do własnych zasobów, dokona zmian w kontekście celów organizacji.

Coach

  • Zadaje pytania inicjujące proces a Klient poszukuje odpowiedzi


  • Proponuje adekwatną metodę prowadzącą do zmiany
  • Nadaje rytm i ramy pracy a Klient podejmuje działania
  • Inspiruje, wspiera, motywuje

Coaching Zespołu

Co to jest?
 

Procesowe podejście do rozwoju zespołu, które wykorzystuje synergię różnorodności jego zasobów i prowadzi do skutecznej współpracy. Zespół rozwija swoją inteligencję emocjonalną, relacyjną, społeczną i organizacyjną. Poszerzanie samoświadomości zespołu przekłada się na: inicjowanie zmian, odpowiedzialność za rezultat, stawianie wyzwań, współpracę i dzielenie się wiedzą, komplementarność, budowanie pozytywnych, twórczych relacji.

Czym różni się od coachingu indywidualnego?

Zespół jest systemem złożonym z jednostek i relacji między nimi. Jest też częścią organizacji i otoczenia zewnętrznego. Coaching zespołu uruchamia procesy, które zmieniają cały system i jednocześnie prowadzą do zmian postaw poszczególnych członków zespołu. Coaching zespołu to więcej niż team building. Oprócz budowania relacji, komunikacji i współpracy, zespół pracuje nad osiągnięciem konkretnych celów organizacyjnych w sytuacji zmiany.

 
Zespół w wielowymiarowym procesie: