Współpraca z Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą

Human to Business jest od 1 czerwca 2017 nową firmą członkowską Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej zrzeszającej ponad 200 przedsiębiorstw z różnych branż i aktywną od 1998 roku na rynku polskim.

 

Celem Izby jest wspieranie przedsiębiorstw o różnej skali w rozwoju ich biznesu i nawiązywaniu międzynarodowej współpracy.

 

Współpraca z Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą stwarza możliwość wymiany doświadczeń, korzystania z różnorodności oraz poszerzenia obszaru współpracy z nowymi Klientami.

 

http://nlchamber.com.pl/member/human-to-business/

 

Zapisz