Administratorem danych osobowych zebranych w ten sposób (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń prowadzonych przez H2B oraz w celu umożliwienia kontaktu oraz otrzymywania aktualnych informacji dotyczących prowadzonych szkoleń. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Dyskusja synthetronowa

zaangażowani ludzie sami znajdują rozwiązania


„… prawdziwa wartość dodana tworzy się w przestrzeni pomiędzy Klientem a Pracownikiem (value zone). Jeśli więc skoncentrujesz się najpierw na Pracownikach, możesz uruchomić fundamentalną, głęboką zmianę. W rezultacie Twoja firma stworzy i zaproponuje unikalną wartość dla swoich Klientów i zbuduje wyróżniki konkurencyjne.” Vineet Nayar

Co to jest Synthetron?

To interaktywna, rzetelna i efektywna metoda dyskusji on-line, która pozwala pozyskać informacje na zadany temat, od zdefiniowanej i rozproszonej grupy (do 1200 osób jednocześnie), w bezpieczny oraz anonimowy sposób.

Kiedy Synthetron?

Zaproś Twoich Współpracowników do dyskusji synthetronowej, jeśli chcesz:

 • określić priorytety i podejmować trafne decyzje oparte na wiarygodnych informacjach z całej organizacji
 • zbudować nową wizję rozwoju, przetestować nowe pomysły lub zweryfikować kierunek działania
 • zbudować komunikację oddolną i zaangażować ludzi w rozwój firmy
 • dowiedzieć się, co myślą i czego potrzebują Twoi Współpracownicy i Klienci
 • rozwijać współodpowiedzialność, współpracę i sprawczość w Zespole
 • przygotować efektywne i motywujące spotkanie firmowe (kick off, sprzedażowe, strategiczne, podsumowujące…)
 • sprawnie zarządzić procesem zmiany w organizacji, dowiedzieć się, co ją blokuje a co wspiera
 • zaangażować ludzi w jeden wspólny projekt, wyzwolić nową energię do działania
 • mieć rzetelne i wiarygodne informacje z całej organizacji żeby usprawnić procesy sprzedaży i obsługi Klienta

Wynik dyskusji

„Krótka lista” synthetronów (wypowiedzi, które otrzymały  najsilniejsze wsparcie grupy Uczestników dyskusji) - dostępna po 10 minutach po zakończeniu dyskusji


„Ranking” synthetronów – priorytetowych tematów i zagadnień do dalszej pracy


Informacja o spójności i polaryzacji Zespołu w danym temacie

Formuła dyskusji synthetronowej

 • On-line – udział poprzez link, potrzebny tylko dostęp do Internetu
 • Czas trwania – 1 godzina
 • Anonimowość
 • Dzielenie się własnymi opiniami oraz ocenianie wypowiedzi innych Uczestników za pomocą prostej, intuicyjnej skali
 • Dyskusja w czasie rzeczywistym, jednoczesna dla wszystkich
 • Dowolność miejsca uczestnictwa

 

Korzyści „human” i „business” dla organizacji

Oszczędność czasu i kosztów logistycznych w przypadku dużych i rozproszonych grup – 1 godzina moderowanej dyskusji, dla 30-1200 Pracowników jednocześnie


Natychmiastowy wynik – „krótka lista” synthetronów


Wykorzystanie potencjału mądrości zespołowej


Wnioski i kierunki działania


Przestrzeń dla Pracowników z całej firmy i ich pomysłów

Przygotowanie sesji dyskusyjnej

 • Brief z Klientem – określenie celu, tematu, terminu dyskusji oraz docelowej grupy Uczestników (cała organizacja, dział, region) 
 • Opracowanie skryptu z pytaniami – dostosowanie do stylu komunikacji i kultury organizacyjnej Klienta
 • Ustalenie roli Klienta – Uczestnik lub Obserwator
 • Komunikacja
 • Przeprowadzenie dyskusji moderowanej przez Konsultantów
 • Przekazanie krótkiej listy” synthetronów i Management Summary – najważniejszych wniosków i rekomendacji
 • Możliwe pogłębione analizy i dodatkowe raporty
 • Materiał z dyskusji w formie listy synthetronów może być bazą do pracy warsztatowej z Zespołami

Kontakt

Jeśli widzisz w swojej organizacji temat, który wymaga nowych rozwiązań i chcesz pozyskać rzetelne informacje podczas jednego spotkania – zapraszamy do kontaktu:

 


#Synthetron
#dyskusja synthetronowa
#zaangażowanie
#komunikacja oddolna
#crowdsourcing