Experience Corner

Experience Corner to pierwszy w Polsce internetowy sklep z interaktywnymi narzędziami szkoleniowymi najlepszych światowych marek. Duży wybór nowoczesnych rozwiązań opartych na unikalnym mechanizmie nauki przez doświadczenie – od prostych, kilkunastominutowych ćwiczeń, przez materiały wzbogacające pracę warsztatową, po złożone, wielogodzinne gry i symulacje – pozwala  konsultantom i trenerom  Human to Business  wzbogacić programy rozwojowe dla Klientów.

Human to Business  - zgodnie ze swoją misją inspirowania Klientów i stosowania efektywnych metod pracy  - proponuje innowacyjne oraz głębokie i mądre warsztaty w oparciu o gry rozwojowe dystrybuowane przez Experience Corner.

 

Korzyści dla Uczestników warsztatów łączących

  • Zaangażowanie i przyjemność. Dzięki doświadczeniu, praktyce i emocjom poziom zaangażowania jest dużo wyższy niż na tradycyjnym szkoleniu, a przy okazji ludzie dobrze się bawią.
  • Feedback na temat zachowań i postaw. To cenne uzupełnienie własnego wizerunku pozwala skuteczniej zmieniać zachowania i rozwinąć kompetencje w istotnych obszarach zawodowych: przywództwo, zarządzanie sobą.
  • Refleksja w działaniu i motywacja. Ludzie przez autentyczną autorefleksję inspirowaną doświadczeniem i feedbackiem nabierają motywacji do działania.
  • Trening umiejętności w bezpiecznym środowisku. Możliwość popełniania błędów, wyciągania wniosków z podjętych decyzji - to jedyny sposób nauki w pracy, bez ponoszenia konsekwencji.
  • Plan działania. Uczestnik bierze odpowiedzialność za przeniesienie wniosków z własnych doświadczeń do praktyki zawodowej.