Horse-Concept

HORSE-CONCEPT polega na przełożeniu nauki o zachowaniach koni na obszar biznesowy. Human to Business promuje tę metodę i wykorzystuje w realizowanych projektach: executive coaching, rozwój przywództwa i kompetencji zarządzania sobą.

Sesja pracy z koniem skutecznie wspiera rozwój kluczowych zachowań niezbędnych liderom:

 • Lepsze poznanie siebie.
  Efekt lustrzanego odbicia poprzez reakcje konia, uświadamia nam rzeczywistą naturę naszych zachowań, nasze zdolności komunikacji niewerbalnej i ich realny wpływ na naszych rozmówców.
 • Lepsze zarządzanie emocjami
  Dzięki koniowi, jesteśmy w większej łączności z naszymi emocjami, uświadamiamy sobie ich wpływ na nasze zachowania i decyzje, które podejmujemy.
 • Szkoła prawdy i szczerości
  HORSE-CONCEPT uczy nas tworzenia podstaw autentycznej współpracy opartej na życzliwości, scalonej wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Koń uświadamia nam naszą szczerość jak i brak spójności.
 • Postawa ZEN
  HORSE-CONCEPT uczy nas zmniejszać napięcia, aby utworzyć warunki do nauki. Pomaga nam zachować spokój i równowagę (swoją i innych). Metoda przyczynia się do zmniejszania naszego stresu i nie przekazywania go wokół.
 • Udział w odpowiedzialności

Wiele ćwiczeń HORSE-CONCEPT uczy umiejętności nabierania dystansu, celowego wycofywania się, delegowania zadań, wszystkiego tego, co pozwala pobudzać poczucie odpowiedzialności.

 • Akademia cierpliwości
  Pojęcie czasu właściwe ludziom, jest totalnie obce dla konia. Koń „zmusza” nas do skoncentrowania się przede wszystkim na tworzeniu korzystnych warunków do współpracy, do poszukiwania otwartości. Koń uczy nas, że czekać nie znaczy nic nie robić.
 • « Pedagogika upraszczania »
  Koń wprowadza nas w tajniki eliminacji wszystkiego, co przeszkadza. Uczy nas wymazywać przesadne reakcje: nadmiar autorytetu, nadmiar pośpiechu, nadmiar gestów, nadmiar słów…
 • Obserwacja skierowana pod innym kątem
  Wykorzystując postawy i reakcje konia, HORSE-CONCEPT uczy nas czytać subtelne sygnały odgrywające rolę w budowaniu relacji.
  Ćwiczenia Horse-Concept nie przedstawiają dla uczestników żadnego ryzyka ani fizycznego ani psychicznego. Ćwiczenia odbywają się z ziemi w ścisłej obecności instruktorów etologicznej jazdy konnej, są przystępne dla wszystkich: jeżdżących konno lub nie a wiedza o koniach nie jest wymagana.