Marta Baraniak-Wisniewska
Senior Consultant, Praktyk HR, Coach

Marta posiada ponad 13 lat doświadczenia w HR w dużych organizacjach; w tym 8 lat na stanowisku dyrektora personalnego. Współpracowała z zarządami w budowaniu strategii personalnej, wspierała procesy zarządzania zmianą w projektach restrukturyzacyjnych, zarządzania talentami i kompetencjami.

Rekrutowała z sukcesem osoby na kluczowe stanowiska dyrektorskie i menedżerskie. Szkoliła z umiejętności menedżerskich i umiejętności osobistych – w sumie ponad 400 godzin pracy trenerskiej i warsztatowej.

Jej mocne strony to: rozumienie potrzeb biznesu, elastyczność́ w poruszaniu się̨ między strategią i operacjami, umiejętności adaptacyjne i komunikacyjne.

Jest Coachem ICC i MultiLevel Coaching, Mistrzem NLP oraz trenerem.

Ukończyła Wydział Psychologii na UW oraz Studium Zarządzania Zasobami Pracy na SGH.