MindSonar

Human to Business  wykorzystuje w realizowanych projektach MindSonar  ponieważ jest narzędziem kontekstualnym. Opiera się na założeniu, że skuteczność człowieka w danym kontekście zależy od wielu poziomów: wartości, celów, osobowości, przekonań, organizacji…. „Nie szufladkuje.” Mierzy sposób myślenia w konkretnym kontekście.  Dzięki analizie możemy sprawdzić kiedy umysł jest w stanie "flow" i pozwala osiągać niezwykłe rezultaty, albo kiedy generuje porażkę. Znalezienie różnicy w sposobie myślenia w tych dwóch przypadkach jest jednym z celów badania.

Główne wyróżniki MindSonar:

 • W pełni kontekstualny – mierzy styl myślenia w określonych kontekstach
 • Bada podłoże kompetencji – opisuje procesy, które są podłożem dla kompetencji, umiejętności i możliwości
 • Nielimitowana liczba „typów” – możliwe są liczne kombinacje profilów
 • Nie ma standaryzowanych interpretacji – adaptuje się do organizacji, profile wzorcowe konstruowane są dla konkretnego otoczenia
 • Prosty i on-line – na podstawie odpowiedzi generowany jest raport, w którym opisany jest osobisty, unikalny styl myślenia w zdefiniowanym kontekście

Obszary zastosowania MindSonar w organizacji:

 • Poprawa komunikacji – uświadamianie zespołom występowania różnic w stylach myślenia i przeszkolenie ich w jaki sposób mogą zaadaptować się do tych różnic
 • Coaching – skuteczny wzgląd w problemy i zasoby, analiza mocnych i słabych stron
 • Wspieranie zmiany – pomoc jednostkom i grupom w rozwijaniu stylów myślenia, które lepiej pasują do ich obecnej sytuacji
 • Poprawa procesów grupowych – pomoc zespołom w zdefiniowaniu stylów myślenia i odpowiednie ich wykorzystanie w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów – wyjaśnienie roli różnych profili myślenia w podtrzymywaniu konfliktu i nauka mówienia językiem tych profili
 • Projektowanie programów szkoleniowych dostosowanych do specyfiki grupy
 • Udzielanie konkretnej, konstruktywnej i rozwojowej informacji zwrotnej , która pokazuje wpływ metaprogramów (wzorców działania) na kompetencje
 • Tworzenie benchmarków żeby modelować skuteczniejsze działanie
 • Skuteczna rekrutacja  

Posiadamy certyfikację i należymy do  Międzynarodowej Społeczności MindSonar: