Administratorem danych osobowych zebranych w ten sposób (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń prowadzonych przez H2B oraz w celu umożliwienia kontaktu oraz otrzymywania aktualnych informacji dotyczących prowadzonych szkoleń. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Cykl rozwojowy dla HR Business Partnerów

Jeśli wierzysz, że aby być efektywnym partnerem dla biznesu nie wystarczy posiadać wiedzę z zakresu ZZL lecz stale dbać o swój rozwój osobisty, ta formuła jest właśnie dla Ciebie.

Co oferujemy

Wzmocnienie osobistego wpływu jako partnera biznesowego, poprzez transformację siebie i rozwój swojej inteligencji emocjonalnej.

Uczestnicy

Zapraszamy osoby pracujące jako HR Business Partner, które chcą rozwinąć siebie w grupowym procesie coachingowym, korzystając z bogactwa doświadczeń innych Uczestników.

Korzyści dla Uczestników

Zbudowanie pewności siebie w relacjach z menedżerami zarządzającymi (wpływ i oddziaływanie)


Wzmocnienie kompetencji potrzebnych do pozyskiwania sprzymierzeńców dla swoich inicjatyw i projektów (leadership, zarządzanie zmianą)


Rozwój osobisty, który przełoży się na większą efektywność w komunikacji i w relacjach międzyludzkich (odwaga i spójność wewnętrzna)


Inspiracja – wykorzystanie potencjału inteligencji zespołowej


Pozyskanie informacji zwrotnej od współuczestników i spojrzenie na problem z innych perspektyw

Formuła cyklu RPC (Reciprocal Peer Coaching)

RPC jest formą „wzajemnego uczenia się poprzez wymianę” w niewielkiej grupie osób o podobnej sytuacji zawodowej. Doświadczenia Uczestników stanowią podstawę wspólnej pracy w stałej grupie. Efekt  „springboard” i wielowymiarowość procesu budują świadomość i przynoszą rozwiązania. Ta cykliczna  formuła rozwoju, w odróżnieniu od szkolenia, dotyka sfery przekonań, wartości i tożsamości.

Program

  • Jak chcesz żeby było?
  • Z czego bierze się spójność i odwaga?
  • Jak zmieniać organizację?
  • Z czego bierze się moja siła wpływu?
  • Jak być liderem nie będąc przełożonym?
  • Jak wdrożyć i utrzymać swoje postanowienia rozwojowe?

Praca coachingowa podczas sesji jest oparta na realnych zgłoszeniach Uczestników (problem, wyzwanie, projekt, pomysł…).

Kiedy i gdzie

Cykl 6 sesji 3 godzinnych co 2 tygodnie


Biuro Human to Business: ul. Mokotowska 49A/2 Warszawa

Prowadzący

Marta Baraniak-Wiśniewska - Senior Consultant, Human to Business; coach i trener, praktyk zarządzania HR w biznesie, pełniła funkcje Dyrektora HR w dużych organizacjach.

Zapisy i pytania: biuro@h2b.com.pl


#hrbusinesspartner
#hrbp
#partnerbiznesowy
#osobistywpływ
#coachingdlahr
#rozwójosobisty
#grupacoachingowadlahr