Administratorem danych osobowych zebranych w ten sposób (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń prowadzonych przez H2B oraz w celu umożliwienia kontaktu oraz otrzymywania aktualnych informacji dotyczących prowadzonych szkoleń. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Usługa rekrutacji Executive Search

Jak znaleźć i zatrudnić Kandydata z odpowiednimi kompetencjami i jednocześnie pasującego do kultury organizacyjnej?


Każdy projekt rekrutacyjny jest inny. Warto mieć partnera, który zaproponuje niestandardowe podejście i skuteczne rozwiązania.

Nasi Klienci mają rekrutacyjne wyzwania…

 • dyrektor ważnej funkcji właśnie złożył wypowiedzenie
 • firma potrzebuje lidera, który przeprowadzi Pracowników przez zmianę
 • ciągle rotujące „gorące” stanowiska
 • brak ekspertów w danej dziedzinie
 • potrzebujemy skutecznej osoby na nowotworzone stanowisko
 • nasza firma potrzebuje świeżej krwi, która wniesie nową energię
 • nasz biznes jest specyficzny, ludzie z zewnątrz nie rozumieją go, nie sprawdzą się u nas
 • potrzebujemy Kandydata „od zaraz"

Jak ocenić potencjał Kandydata wobec przyszłych potrzeb naszej organizacji?

Jak zrekrutować Kandydata do struktury, która się zmienia?

Nasze podejście - rekrutacja procesowa

Realizujemy projekty rekrutacyjne dotyczące funkcji menedżerskich:

 • Dyrektorzy Zarządzający (n, CEO)
 • Członkowie Zarządu (n-1, CFO, CCO, CMO, CIO, COO, CFO, CTO, CHRO,…) i Senior Management Teamu
 • Kadra Menedżerska (n-2)
 • Kluczowi specjaliści/eksperci (n-2, n-3)

w zakresie działów:

 • Sprzedaż i dystrybucja
 • Marketing & PR
 • Finanse
 • Zasoby Ludzkie
 • Operacje
 • Supply Chain / Logistyka / Zakupy / Jakość
 • Produkcja
 • IT
 • Funkcje wspierające (Prawo, Administracja)

Co robimy inaczej?

 • Rozumiemy potrzeby Klientów i ich wyzwania biznesowe
 • Określamy z Klientem Kluczowe Kompetencje Sukcesu dla danej roli biznesowej, co gwarantuje trafny wybór Kandydata
 • Badamy nie tylko wiedzę zawodową, kompetencje miękkie, potencjał Kandydata ale też jego dopasowanych do kultury organizacyjnej
 • Prezentujemy „Benchmark Candidate”
 • Badamy referencje w ujęciu 360°
 • Raportujemy postępy z poszukiwań, przekazujemy dodatkowe informacje na temat odbioru projektu, postrzegania firmy i oczekiwań Kandydatów
 • Szukamy do skutku – gdy żaden z Kandydatów nie spełni oczekiwań Klienta, prezentujemy następnych, aż do momentu wybrania Kandydata Finalisty

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i proponujemy spotkanie, na którym będziemy mogli omówić Państwa potrzeby rekrutacyjne oraz zaproponować rozwiązanie:


#rekrutacja Executive Search
#rekrutacja procesowa