Słuchać, aby skutecznie działać, Personel Plus

W lutym, w miesięczniku Personel Plus ukazał się artykuł Anny Uherek, która jest Business Development Director w Grupie Human to Business.


Tematyka artykułu skoncentrowana jest wokół platformy dyskusyjnej – Synthetronu –  działającej na zasadach crowdsourcing’u, jako efektywnej metody zarządzania informacją, budowania zaangażowania pracowników i źródła niestandardowych rozwiązań i pomysłów.

 

http://h2b.com.pl/pl/sluchac_aby_skutecznie_dzialac

 

Zapisz