Success Insights

Success Insights jest narzędziem diagnostycznym amerykańskiej firmy TTI. Analiza osobowości oraz wartości pozwala zbadać styl naturalny i dostosowany w środowisku pracy oraz określić, zrozumieć jak również rozwijać style zachowań i komunikacji w ujęciu indywidualnym a także zespołowym.

Konsultanci Human to Business posiadają certyfikację Success Insights i kilkuletnie doświadczenie w wykorzystywaniu tego narzędzia w biznesie.

Analiza Success Insights jest proponowana Klientom w przypadku bilansu kompetencji i projektach rozwojowych. Informacja zwrotna oparta na analizie zachowań i wartości pomaga naszym Klientom:

  • poznać ich mocne i słabe strony,
  • zrozumieć mapę wartości, które kierują ich działaniem,
  • poznać ich przydatność dla organizacji,
  • zrozumieć ich własny styl komunikacji,
  • sprawdzić dopasowanie ich sposobu funkcjonowania do specyfiki wykonywanej pracy i kultury organizacyjnej.