Development Training

Co to jest?

Warsztaty rozwojowe to sposób nabywania nowych umiejętności przez członków organizacji poprzez rozwiązywanie rzeczywistego problemu, przy asyście trenera. Prowadzone są w formie spotkania organizowanego wokół określonego celu biznesowego. Trener moderuje, ułatwia przebieg warsztatu, identyfikuje bariery i proponuje narzędzia wspierające realizację celu. Rezultatem takiego procesu uczenia się w działaniu jest wypracowanie nowych efektywnych zachowań, podjęcie decyzji i ustalenie planu działania.

Modele wspierające:

Komunikacja Transformująca


Porozumienie bez przemocy


Komunikacja profilowana behawioralnie


Rozwiązywanie konfliktów


Feedforward – negatywna i pozytywna informacja zwrotna

Jaki jest problem w Twojej organizacji?

Czy kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie?

(silosy, unikanie bezpośrednich rozmów, setki maili, zamiatanie pod dywan, bicie piany, opór przed planem sukcesji, nieefektywne spotkania)


Jak komunikujesz się z różnymi ludźmi?

(gwiazdy, ekspresyjni, wrażliwcy, czego chcą ci, którzy nic nie mówią, ktoś dominuje podczas spotkania, poprawność polityczna)


Czego obawiają się ludzie w Twojej organizacji?

(sukcesja, nowy członek zespołu, nowy szef, dzielenie się swoją wiedzą, wyśrubowane cele, terminy,konflikt osobisty, zwolnienie z pracy)


Czy informacja zwrotna zawsze przynosi pozytywny efekt?

(demotywacja do dalszej pracy, pogorszenie relacji, opór, zignorowanie)

Jakie przekonania blokują wprowadzenie zmiany?

(już próbowaliśmy, nie mamy pieniędzy, nie możemy tego zrobić, jesteśmy zbyt małą firmą, nie mamy odpowiednich ludzi)


Warsztaty rozwojowe to wsparcie dostosowane do danej sytuacji. Rozwiązanie poprzez działanie tu i teraz.

W działaniu dowiadujemy się najwięcej.


Proces

Doświadczenia zdobyte w procesie warsztatowego uczenia się pozwalają odkrywać i przekraczać granice własnych możliwości i ról, a w rezultacie pozostawiają trwałą wartość w postaci nowych umiejętności.