Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Dyrektor Finansowy

Nr ref.: 1409
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Międzynarodowa firma produkcyjno-handlowa
Data publikacji: 2019-02-12

Wyzwania:

Dyrektor Finansowy będzie partnerem biznesowym dla Dyrektora Generalnego w ramach bieżącego zarządzania spółką oraz sytuacją finansową przedsiębiorstwa poprzez:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania działu finansowego (księgowość, controlling, treasury, obszar podatkowy)
 • Nadzór i koordynacja przygotowania budżetu finansowego i kontrola jego zgodności z planem finansowym
 • Monitorowanie bieżących wyników, rekomendowanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy
 • Zarządzanie zespołem, dostosowanie funkcjonalności działu do potrzeb biznesu i jego rozwoju
 • Tworzenie i utrzymanie wewnętrznych standardów i procedur zgodnych z wymogami Grupy w zakresie sprawozdawczości, controllingu, budżetowania, przepływów gotówkowych
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • Opracowywanie analiz, przygotowywanie modeli biznesowych dotyczących projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie środków i finansowania: ocena ryzyka finansowego inwestycji
 • Współpraca z działem finansowym w centrali firmy
 • Reprezentowanie firmy, współpraca i negocjacje z Klientami, kontrahentami, instytucjami zewnętrznymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy, organy podatkowe)
 • Bezpośrednie raportowanie do Dyrektora Generalnego spółki w Polsce oraz funkcjonalne do Dyrektora Finansowego Grupy

Profil poszukiwanego Kandydata:

 • Minimum 4-letnie doświadczenie w pełnieniu senioralnej funkcji finansowej obejmującej odpowiedzialność za: finanse przedsiębiorstwa, zespół, wewnętrzny przepływ informacji finansowej oraz bycie partnerem we współpracy z biznesem
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w spółce, w której główną działalność stanowią produkcja oraz sprzedaż
 • Doświadczenie w pracy w organizacji międzynarodowej (raportowanie, konsolidacja wyników, znajomość polskich i międzynarodowych standardów)
 • Doświadczenie w zarządzaniu Zespołem oraz umiejętności liderskie: komunikacja, planowanie, zapewnienie odpowiednich kompetencji, motywowanie, rozwijanie innych, inspirowanie, delegowanie
 • Umiejętność podejmowania trudnych decyzji oraz odpowiadania na zmiany w celu realizacji wytyczonych celów
 • Szersze spojrzenie na procesy w organizacji
 • Umiejętności analityczne i wnioskowania
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Elastyczność, wysokie umiejętności adaptacyjne
 • Umiejętność skutecznej komunikacji, negocjacji oraz budowania argumentacji biznesowej
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (m.in. ekonomia, finanse)
 • Biegła znajomość języka angielskiego (znajomość języka francuskiego będzie atutem)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Atuty oferty:

 • Praca w międzynarodowej firmie, która pielęgnuje wartości założycielskie oparte na transparentności, szacunku, rzetelności i zaangażowaniu
 • Stabilność finansowa przedsiębiorstwa
 • Samodzielność, wpływ na biznes, uczestniczenie w projektach inwestycyjnych
 • Zarządzanie zespołem
 • Rozwój funkcjonalności działu finansowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: cv@h2b.com.pl

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1409” i dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Human to Business na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Human to Business z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 A lok.2” Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielnie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania W sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@h2b.com.pl

Gwarantujemy całkowitą poufność.

Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.