Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na inne i przyszłe rekrutacje (patrz informacja powyżej) jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy kandydatur oraz ich selekcji do projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez H2B oraz w celu kontaktowania się z kandydatami i uzyskiwaniu od nich dodatkowych informacji, gdy będą zainteresowani projektami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez H2B. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany 
(w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza jest Human to Business Katarzyna Grzybowska-Tomaszek („H2B”), mail: kgrzybowska@h2b.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą polecającą. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, do cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez H2B kliknij TUTAJ.

 

Learning & Development Manager (dział HR)

Nr ref.: 1349
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Międzynarodowy lider w branży budowlanej
Data publikacji: 2015-02-06

Wyzwania:

 • Zarządzanie rozwojem i szkoleniami pracowników w organizacji
 • Realizowanie spójnej wizji rozwoju zasobów ludzkich zgodnej z założeniami organizacji
 • Analiza potrzeb pracowników i organizacji, przygotowanie strategii rozwojowych dostosowanych do poszczególnych grup zawodowych, funkcjonalnych i organizacyjnych, przygotowywanie planów szkoleniowych
 • Wspieranie organizacji w zmianach
 • Podnoszenie kompetencji pracowników, aby mogli realizować swoje cele
 • Zarządzanie budżetem, zarządzanie aspektami formalnymi i administracyjnymi, monitorowanie efektowności i jakości programów/projektów rozwojowych
 • Aktywne i skutecznie wspieranie menedżerów w pracy z podwładnym
 • Bycie partnerem dla biznesu na różnych poziomach struktury organizacyjnej
 • Uczestniczenie w pracy grup projektowych
 • Wdrażanie narzędzi i wykorzystywanie technologii wspierających cele rozwojowe i szkoleniowe, dążenie do efektywności

Profil Poszukiwanego Kandydata:

 • Wiedza z zakresu metod i narzędzi HR (rozwój, szkolenia, planowanie szkoleń i procesów rozwojowych)
 • Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu rozwojowych projektów HR:  szkolenia, warsztaty, uczenie się poprzez działanie, zmiana postaw, indywidualne plany rozwojowe dla menedżerów, rozwój talentów, rozwój umiejętności menedżerskich w organizacji, praktyka trenerska
 • Atutem będzie doświadczenie we wdrażaniu zmiany w organizacji
 • Umiejętność efektywnej komunikacji  w organizacji, bardzo wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (prezentacja, budowanie argumentacji, elastyczność, słuchanie)
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i syntetycznej prezentacji rozwiązań
 • Umiejętność pracy w grupie, aktywnego słuchania
 • Odpowiedzialność za prowadzone działania, samodzielność, zorientowanie na rezultat
 • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy z partnerami biznesowymi poprzez budowanie autorytetu, proponowanie rozwiązań, rozumienie celów biznesowych organizacji oraz osobisty wpływ
 • Przejmowanie inicjatywy, entuzjazm i energia
 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego

Atuty oferty:

 • Praca w międzynarodowej firmie będącej liderem w swojej branży
 • Samodzielne stanowisko: możliwość projektowania rozwiązań i ich wdrażanie
 • Bezpośredni kontakt z biznesem (menedżerowie wszystkich szczebli)
 • Kontakt z centralą firmy
 • Aktywne wykorzystywanie znajomości języka angielskiego
 • Rozwój umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: cv@h2b.com.pl.

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1349” i dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Gwarantujemy całkowitą poufność

Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie, które Państwa interesuje, prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.