Zmiana identyfikacji wizualnej

Grupa Human to Business zakończyła projekt zmiany identyfikacji wizualnej

 

Dotychczasowe logo

 

 

 

 zostało  zastąpione nowym  

 

 

Nowa identyfikacja marki odzwierciedla nasze dążenie do osiągnięcia synergii, interakcji, ciągłej dynamiki, a jednocześnie równowagi między czynnikiem ludzkim i biznesowym w organizacjach. 

 

Zapisz